درباره همشهری

Scroll down
 • 1371
 • مهر : دريافت مجوز انتشار روزنامه همشهري
 • آبان : نخسيتن مدير عامل آقاي محمد مهدي كرباسچي
 • 24 آذر : نخسيتن شماره روزنامه در 16 صفحه با قيمت 5 تومان با تيراژ 10 هزار نسخه منتشر شده.
 • 1372
 • ادريبهشت: تيراژ روزنامه در يكصدمين شماهر به 100 هزار نسخه رسيد
 • 1373
 • شهريور: انتشار اولين كتاب سال همشهري ( سالنامه 1372)
 • آبان : تيراژروزنامه به 200 هزار نسخه رسيد
 • 1374
 • فروردين : قيمت روزنامه به 10 تومان افزايش پيدا كرد
 • ارديبهشت: انتشار مجزاي اولين روزنامه تخصصي كودكان و نوجوانان ايران ( آفتابگردان ) تا آبان 1376
 • خرداد : دومين مدير عامل: آقاي مرتضي  حاجي
 • مرداد : تيراژ به 300 هزار نسخه رسيد
 • آذر : همشهري به اينترنت را يافت
 • 1375
 • تير : هزارمين شماره روزنامه همشهري انتشار يافت
 • بهمن : تحقق تيراژ 400 هزار نسخه
 • اسفند: انتشار هفته نامه روز " روز هفتم" تا مرداد سال 1376
 • 1376
 • مرداد: انتصاب مجدد آقاي محمد كرباسچي به سمنت مدير عامل
 • آبان : آغاز فعاليت واحد انتشارات همشهري
 • 1377:
 • ارديبهشت: انتشارچاپ دوم روزنامه عصر با تيراژ 60هزار نسخه تا دي سال 1377
 • خرداد: افزايش قيمت روزنامه به 20 تومن
 • 1378
 • خرداد : انتصاب آقاي محمد عطريانفر به سمت مدير عامل با حفظ سمت سردبير
 • آذر : راه اندازي شبكه و اينترنت سراسري همشهري و مراكز استاني
اولين شماره روزنامه همشهری 24 آذر‌ماه 1371 هم‌زمان با ميلاد با‌سعادت حضرت فاطمه زهرا‌(س)‌ منتشر شد. اين روزنامه با نوآوری در فرم و محتوا خيلي سريع به رسانه‌ای تاثيرگزار در مطبوعات ايران تبديل شد.
روزنامه همشهری به عنوان پر مخاطب‌ترين و پر تيراژ‌ترين روزنامه كشور بيش از هر چيز بر موضوعات مربوط به حوزه‌های شهری و اجتماعی و اقتصادی با رويكرد حل مساله و پرهيز از حاشيه‌ و با هدف اثرگذاری بر وضعيت زندگی مخاطبان متمركز است.
 • 1380
 • آذر: انتشار ضميمه همشهري ديپلماتيك – تا اسفند 1380
 • 1381
 • شهريور : اعمال محدوديت گسترش توزيع همشهري
 • دي : انتشارهفته نامه همشهري جوان – انتشارهمشهري در روزهاي جمعه
 • بهمن : توقيف انتشار همشهري به مدت پنج امروز
 • 1382
 • مرداد : انتصاب آقاي عليرضا شيخ عطار به سمت مدير عامل و سردبير
 • مهر: انتشار ضميمه خردنامه همشهري
 • آبان : انتشار مجدد ضميمه همشهري ديپلماتيك
 • بهمن : حذف دفاتر سرپرستي و تعطيلي دفاتر استاني همشهري
 • اسفند : انتشار صفحات ويژه چهارگوشه ايران – تا شهريور 1383
 • 1383
 • ارديبهشت : راه اندازي و بهره برداري اولين سري دستگاه هاي فروش مكانيزه روزنامه
 • شهريور : راه اندازي همشهري محله
 • مهر : خريد ماشين آلات چاپ
 • دي : انتشار مجله همشهري جوان
 • 1384
 • فروردين : افتتاح مركز مطالعات و تحقيقات رسانه
 • خرداد : انتصاب آقاي عباس خواجه پيري به سمت مدير عامل
 • شهريور: افزايش قيمت روزنامه به 50 تومان
 • آبان : انتصاب آقاي محسن چيني فروشان به سمت مديرعامل و سردبيري آقاي محمد زائري
 • آذر : تغيير صاحب امتياز همشهري از شهرداري تهران به موسسه همشهري
 • آذر: سانحه سقوط هواپيمايي سي 130 خبرنگاران و شهادت محمد كربلايي احمد
 • اسفند : انتصاب آقاي حسين انتظامي به سمت مدير عامل و مدير مسئول
 • 1385
 • فروردين : آغاز كار مركز ازلاع رساني الكترونيك ( شامل سرويس خبري، پيامك همشهري و نمايشگر هاي سطح شهر )
 • خرداد: راه اندازي روزنامه همشهري و يژه امارات
 • خرداد: انتشار مرتب ضمايم هفتگي استاني
 • تير: راه اندازي همشهري آنلاين
 • شهريور : انتشار ضميمه ورزشي روزانه
 • شهريور : افتتاح مركز آموزش همشهري
 • آذر : انشتار نشريه همشهري خانواده
 • آذر: تاسيس شركت توسعه رسانه همشهري با مسووليت توزيع روزنامه
 • دي : انتشار كتاب همراه به عنوان ضميمه روزنامه در پنج شنبه ها
 • اسفند : افزايش قيمت روزنامه به 100 تومان
 • 1386
 • ارديبهشت:  تاسيس شركت توسعه چاپ همشهري با مسووليت بهره برداري از چابخانه همشهري
 • خرداد : ايجاد باشگاه خوانندگاه همشهري
 • تير : واگذاري سهام چاپخانه به همكاران
 • شهريور: تاسيس تعاوني مسكن كاركنان همشهري
 • مهر: فراخوان باشگاه خبرنگاران آزاد
 • آبان: انتشار نشريه همشهري مسافر
 • 1387:
 • ارديبشهت : ايجاد مركز توسعه نشريات همشهري
 • خرداد: انتشار ضميمه هفتگي شهر ورزش
 • تير: انتصاب آقاي علي اصغر محكي به سمت مديرعامل و مدير مسئول
 • تير: برگزاري دومني دوره آموزش فراگير روزنامه نگاري چند رسانه اي
 • 1388
 • شهريور: انتشار نشريه پايداري
 • آبان : انشترا مجله ورزشي تماشاگر
 • دي : انتشار مجله سينمايي 24
 • اسفند : انتشار مجله ديجيتال
 • اسفند : افزايش قيمت روزنامه به 200 تومان
 • 1389
 • مرداد: ايجاد پايگاه مقاومت بسيج موسسه همشهري
 • شهريور: انتشار نشريه آشپزي مثبت
 • مهر: انتشار مجله تندرستي
 • مهر: انتشار مجله بچه ها
 • آبان: انتشار ضميمه فرهنگ شهر
 • دي : انتصاب آقاي رسول بابايي به سمت مدير مسئول روزنامه
 • دي: انتصاب آقاي حسين قربانزاه به سمت سردبير
 • بهمن: انتشار مجله اتوبوس
 • بهمن : انتشار مجله معماري
 • بهمن : انتشار مجله اقتصاد
 • 1390
 • شهريور : انتشار ضميه 7 و 6 همراه روزنامه در پنج شنبه ها
 • آبان : انتشار ضميمه عمران شهر
Christopher Caddy
Director