تندرستی

همه براي سلامت، سلامت براي همه

همشهري تندرستي هرماه منتشر مي شود و در يک جمله مي‏خواهد شعار «همه براي سلامت، سلامت براي همه» را به يک خواست عمومي و هرروزه تبديل كند. يعني هر ماه به يادمان بياورد که داشتن شهري با هواي پاک، آب آشاميدني و تغذيه سالم، بهداشت رواني و بصري و صوتي، امکان ورزش و تحرک جسماني، دسترسي آسان به امکانات سلامت و درمان و شهرونداني با جسم و روان سالم حق هميشگي همه ماست. به همين منظور همشهري تندرستي تلاش مي‌کند تا راه و رسم داشتن جسم و روان و جامعه «سالم» و «تندرست» را به مخاطبانش بياموزد و درباره بهداشت، سلامت و درمان آنان اطلاع رساني دقيق، صحيح و به هنگام داشته باشد. ترويج سبک زندگي مطلوب در راستاي سلامت شهروندان، ارتقاي سلامت شهروندي با تأکيد بر تغذيه سالم، ارتقاي فرهنگ مسئوليت‌پذيري متقابل در خانواده، ارتقاي روحيه قناعت و ساده زيستي با تاکيد بر اصلاح الگوي مصرف و ارتقاي فرهنگ نظافت و بهداشت فردي و اجتماعي از مهمترين رويكردهاي اين نشريه است.