داستان

مجموعه‌اي از بهترين داستان‌هاي ايراني و خارجی

در دنياي ادبيات و داستان هر ماه اتفاقات فراواني رخ مي‌دهد؛ از به بازار آمدن آخرين رمانها و مجموعه داستانهاي نويسندگان سرشناس ايراني تا انتشار ترجمه آثار داستاني نويسندگان ساير نقاط جهان، از برپايي نمايشگاه  کتاب در ايران و جهان تا اعلام برندگان جوايز ادبي، از ظهور نويسندگان تازه و بااستعداد تا پديده شدن يک کتاب خاص، کتاب همشهري داستان معتبرترين منبعي است که در آن مي‌توانيد در جريان تمام اين اتفاقات قرار بگيريد و اين البته تنها آغاز کاراست.
مجموعه‌اي از بهترين داستان‌هاي ايراني و خارجي براي تمام ذائقه‌ها از بخش‌هاي اصلي اين ماهنامه است. مجموعه‌اي از توصيه‌هاي نويسندگان مشهور براي تازه کارها هم هرماه يکي از بخش‌هاي عمده اين نشريه است.