نیازمندی ها

Scroll down
برای پاسخگويی به نيازهای روزافزون مردم، پيام همشهری تاكنون علاوه بر انتشار راهنمای همشهری تهران، اقدام به انتشار راهنمای كشوری كرده كه در تاريخ مطبوعات كشور بي‌نظير است، ضمن آنكه برای ضمائم روزنامه همشهری از جمله همشهری محله نيز اقدام به پذيرش آگهی مي‌كند. راهنمای همشهری نيازمندی های صبح تهران هم‌اكنون با روزانه بيش از 25 هزار آگهی و برخورداری از جامع‌‌ترين فهرست موضوعات بزرگترين نقش را در نظام مبادله كالا و خدمات در تهران به عهده دارد. ساماندهی اين حجم از خدمت‌رسانی از طريق بيش از 140 دفتر قبول آگهی در تهران و شهرستان‌ها صورت می گيرد.
شركت «پيام همشهری» جهت پاسخگويی به نيازها و انتظارات مردم در بخش نيازمندی های شهری در ابتدای سال 1373 تاسيس و با انتشار راهنمای همشهری فعاليت رسانه ای خود را رسماً آغاز كرد .
هدف و ماموريت پيام همشهری برقراری ارتباط بی واسطه ميان خريداران و فروشندگان كالا و خدمات تمامی ايرانيان است.