تبلیغ می‌كنند كه خرابمان كنند!

نویسنده: سیدمیلاد ناظمی شماره: 587
هفته‌ی قبل یكی از مدل‌های پرحاشیه‌ی اینستاگرامی با تبلیغات مكررش برای بانك مسكن همه را به تعجب واداشت. او عكس تبلیغاتی اول را در حالی منتشر كرد...
هفته‌ی قبل یكی از مدل‌های پرحاشیه‌ی  اینستاگرامی با تبلیغات مكررش برای بانك مسكن همه را به تعجب واداشت.  او عكس تبلیغاتی اول را در حالی منتشر كرد كه با ظاهری نامناسب پشت میزی نشسته و روی میز یكی از كارت‌های بانك مسكن قرار داشت. او پایین عكسش نوشته بود «بانك مسكن انتخاب هر ایرانی». این عكس عجیب باعث شد خیلی‌ها به صفحه‌ی این مدل پرحاشیه هجوم ببرند و او در واكنش به این مهاجمان مجازی، صفحه‌ی خود را كه ظاهرا 8/2میلیون فالوئر داشت به شكل خصوصی درآورد، البته این تصویر آخرین تبلیغ این فرد برای بانك مسكن نبود و تنها با گذشت چند ساعت صفحه‌اش را دوباره به شكل عمومی درآورد. فردای آن روز او برای بار چندم درباره‌ی بانك مسكن تبلیغ كرد. عكس جدید، تصویر كارت‌های بانك مسكن در دست چپش بود. چند ساعت بعد هم در بخش استوری صفحه‌ی خود یكی از تصاویر رسمی تبلیغات بانك مسكن را به پیوست لینك سایت این بانك منتشر كرد، البته روز‌های گذشته او به جز یك تبلیغ، همه‌ی تصاویر را پاك كرد اما این اتفاق باعث كاهش واكنش‌ها نسبت به این مدل و بانك مسكن نشد و حاشیه‌های بسیاری به وجود آمد. ما هم به همین بهانه گفت‌ و گویی با مدیر روابط عمومی بانك مسكن انجام دادیم و در كنارش به بررسی دلایلی كه باعث می‌شود برخی مایل به تبلیغات ماهواره‌ای باشند پرداختیم.

كار ما نبود
این اتفاق عجیب باعث شد حاشیه‌های زیادی ایجاد شود و مردم در شبكه‌های اجتماعی به تبلیغ واكنش نشان‌دهند، فشار زیادی به بانك مسكن وارد شود و رسانه‌های اقتصادی به نقل از مسعود ایزدی، مدیر روابط عمومی بانك مسكن تكذیبیه‌ای منتشر كنند. ما هم به طور جداگانه با مسعود ایزدی تماس گرفتیم تا در مورد نقش بانك مسكن در این ماجرا و انگیزه‌های مدل اینستاگرامی از این تبلیغ آگاه شویم...