بپا رنگی نشی!

نویسنده: شماره: 509
کارگاهشان آدم را یاد روزهای دبیرستان و آزمایشگاه‌های شیمی می‌اندازد. قفسه‌هایشان پر است از بشر و ارلن و وسایل آزمایشگاهی. تفاوت بزرگش البته با آن آزمایشگاه‌ها در رنگی بودنش است. سبز، سفید،آبی، قرمز و... تمام گوشه و کنار کارگاهشان پر است از این رنگ‌ها که به شکل نامنظم روی وسایل پاشیده شده‌اند.
   «اسم محصولمان را گذاشتیم آتریس، به معنای زیبا و جذاب و گرم. قرار بود هر کس برود و 10 تا اسم انتخاب کند تا با روش حذفی به یک اسم برسیم. بعضی وقت‌ها به اسم‌هایی برخورد می‌کردیم که تا به حال نشنیده بودیم. در نهایت هم آتریس را برای مجموعه رنگ‌های تحریری که می‌خواهیم تولید کنیم، انتخاب کردیم.»...