کتاب باز/جشن امضای کتاب احسان رضایی ۱۰ خرداد در کتابفروشی افق برگزار می‌شود

عصرانه‌ای به صرف كتاب

نویسنده: فائزه خابوری شماره: 505
«سرگذشت پزشکی در ایران» نوشته احسان رضایی و یاسر مالی را در پرونده ویژه نمایشگاه کتاب و یادداشت‌های‌‌ همان شماره معرفی کردیم، اما متاسفانه کتاب روزهای آخر نمایشگاه از چاپ درآمد و کسانی که به هوای خرید این کتاب به غرفه انتشارات افق رفته بودند، دست خالی برگشتند...
 «سرگذشت پزشکی در ایران» نوشته احسان رضایی و یاسر مالی را در پرونده ویژه نمایشگاه کتاب و یادداشت‌های‌‌ همان شماره معرفی کردیم، اما متاسفانه کتاب روزهای آخر نمایشگاه از چاپ درآمد و کسانی که به هوای خرید این کتاب به غرفه انتشارات افق رفته بودند، دست خالی برگشتند.به همین دلیل ناشر تصمیم گرفته یک جشن امضا درکتابفروشی افق برگزار کند تا کسانی که علاقه دارند هم کتاب را تهیه کنند و هم با نویسندگان گپ و گفتی داشته باشند.کتاب سرگذشت پزشکی درایران، از تمدن‌های پیش از هخامنشی شروع می‌شود و تا ایران امروز ادامه پیدا می‌کند. کتاب برای مخاطب عام نوشته شده و تمام اصطلاحات پزشکی شرح داده شده‌اند. کتاب ۱۲ فصل دارد، هر فصل با یک داستان کوتاه و مرتبط با مباحث آن فصل شروع می‌شود. اولین داستان، ماجرای جراحی سر یک دختر نوجوان در شهر سوخته سیستان است که قدیمی‌ترین نمونه جراحی مغز در تاریخ است. در فصل آخر هم ضمن معرفی موزه تاریخ علوم پزشکی ایران، به اشیای موجود در این موزه، از جمله جمجمه دختربچه مورد جراحی قرار گرفته در شهر سوخته اشاره می‌کند و با ارجاع به‌‌ همان داستان آغازین، متن تمام می‌شود...