یك ایـران یك جـوان

نویسنده:
دیدار مقام معظم رهبری با دانش‌آموزان همه‌ساله در سیزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود اما دیدار اخیر رهبری با نمایندگان انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی بود و نوجوانان زیادی را به حسینیه‌ی امام خمینی(ره) کشاند...
دیدار مقام معظم رهبری با دانش‌آموزان همه‌ساله در سیزدهم آبان‌ماه برگزار می‌شود اما دیدار اخیر رهبری با نمایندگان انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزی بود و نوجوانان زیادی را به حسینیه‌ی امام خمینی(ره) کشاند. حسن بزرگ این دیدار و دیدارهای دانش‌آموزی و دانشجویی دیگر، وجود دیالوگ و دادن فرصت صحبت به جوانان است. در این دیدار هم نمایندگان دانش‌آموزان صحبت‌های کوتاهی انجام دادند و باقی زمان مراسم به شنیدن رهنمودهای پدرانه و خودمانی مقام معظم رهبری به نوجوانان اختصاص یافت. بخشی از صحبت‌های ایشان در خصوص موارد مختلف را در ادامه می‌خوانید...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code