یاران دبستانی

نویسنده:
اینستاگرام مقداد باقرزاده بیشتر از 10هزار نفر فالوئر دارد. خاطراتی كه در این صفحه از بچه‌هایش تعریف می‌كند و عكس هایی كه می‌گذارد آنقدر بامزه است كه باعث می‌شود مثل بقیه او را دنبال كنید. عكس‌های این قسمت و شرح‌هایشان مستقیما از صفحه‌ی او به نشانی mbs.counselor برداشته شده است.
 صدبار به بچه ها گفتم نزدیک مرز نشین.اصلا اون طرفا بازی نکنین.گوسفنداتون رو توی همین زمین های ایران ببرید برای چرا. اما گوش شنوا کجاست!یادمه نزدیک چهار پنج ماه پیش منصور و وهاب از مرز رد شده بودن که پاسگاه مرزی اونا رو گرفته بود.رفتم پاسگاه و قضیه ختم به خیر شد.ازشون می‌پرسم آخه چرا می‌رید اون‌ور؟می‌گن آموزگار علف‌های ترکمنستان تازه و زیاده،اصلا دست نخورده‌! بهشون می‌گم آخه ارزش داره؟؟ بذار همین علف های ایران رو بخورند!...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code