سالروز مرگ ظل‌السلطان

کلنگ من کو؟

نویسنده: سینا ناصری
این اسم‌ها را ببینید: «کاخ چهارباغ، کاخ آیینه‌خانه، عمارت نمکدان، بهشت برین، باغ زرشک و...» حالا این فعل‌ها را در نظر بگیرید: «شکست، تخریب کرد، به قتل رساند، فروخت و...» قبل از اینکه ذهنتان سمت اسامی افرادی دیگر برود، باید اضافه کرد که وقتی این چند فعل کنار هم می‌آیند...
این اسم‌ها را ببینید: «کاخ چهارباغ، کاخ آیینه‌خانه، عمارت نمکدان، بهشت برین، باغ زرشک و...» حالا این فعل‌ها را در نظر بگیرید: «شکست، تخریب کرد، به قتل رساند، فروخت و...» قبل از اینکه ذهنتان سمت اسامی افرادی دیگر برود، باید اضافه کرد که وقتی این چند فعل کنار هم می‌آیند، فقط و فقط نام یک نفر در تاریخ ایران می‌درخشد؛ مسعود میرزا، پسر ناصرالدین شاه قاجار که او را با لقب ظل‌السلطان می‌شناسند، فردی که با اعمالش باعث شد آن ‌نام‌های گروه اول را دیگر کسی نشناسد و نداند که این بنا‌ها روزی در اصفهان وجود داشتند و آن را زیبا‌تر کرده بودند....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code