داستان جلد

میانگین دریافتی مشاغل مختلف چقدر است؟ آیا فقط مدیران دولتی هستند که درآمد‌های چند‌ده‌میلیونی دارند؟

چند می‌گیری؟

نویسنده: محمدرضا جعفری
طبق بررسی صورت‌گرفته در سال‌های گذشته، میزان ساعات کار مفید بخش‌های دولتی در طول روز تنها ۲۲دقیقه و در بخش خصوصی حداکثر 2/5ساعت اعلام شده است؛ یعنی اینکه راندمان كاری کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی، فارغ از مبالغ دریافتی بسیار پایین است . اما حالا میزان دریافتی‌ها روی بورس است و چشم همه به دنبال تعداد صفرهای فیش حقوقی مدیران دولتی است؛...
طبق بررسی صورت‌گرفته در سال‌های گذشته، میزان ساعات کار مفید بخش‌های دولتی در طول روز تنها ۲۲دقیقه و در بخش خصوصی حداکثر 2/5ساعت اعلام شده است؛ یعنی اینکه راندمان كاری کارکنان بخش‌های دولتی و خصوصی، فارغ از مبالغ دریافتی بسیار پایین است . اما حالا میزان دریافتی‌ها روی بورس است و چشم همه به دنبال تعداد صفرهای فیش حقوقی مدیران دولتی است؛ مسئله‌ای که طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی هم وجودش را تأیید کرده و از برخورد با متخلفان خبر داده. این ماجرای افشای فیش‌های حقوقی چند صد‌میلیونی باعث شد نگاهی به درآمد اقشار مختلف جامعه بیندازیم و ببینیم اختلاف طبقاتی‌ای که این روز‌ها نقل هر مجلسی شده، چقدر واقعیت دارد و چقدر بر اساس بزرگ‌نمایی ذاتی ما ایرانی‌ها پررنگ شده است. درآمد مشاغل زیر براساس پرس‌وجوی میدانی به دست آمده و طبیعتا این حقوق، رقم ثابتی نیست و برای هر شغل می‌تواند تغییراتی هم داشته باشد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code