پلی به سوی مدرسه

نویسنده:
آیرقایه منطقه‌ی بکری است؛ چه برای زندگی و چه برای عکاسی. به جز عکس‌هایی که مقداد در اینستاگرامش می‌گذارد...

آیرقایه منطقه‌ی بکری است؛ چه برای زندگی و چه برای عکاسی. به جز عکس‌هایی که مقداد در اینستاگرامش می‌گذارد، کلی عکس دیگر هم از منطقه گرفته كه تا به حال جایی منتشرشان نکرده است. گالری این هفته را از بین همین عکس‌های کمتر دیده‌شده انتخاب کرده‌ایم.
این همان پلی است كه بین روستای محل سكوتم و روستای محل تدریسم قرار گرفته. زمستان‌ها عبور از این رودخانه بسیار سخت است. به جز من چندتا از بچه‌ها هم برای آمدن به این مدرسه باید از این پل رد شوند. قرار است در تابستان با كمك خیری یك پل مناسب روی رودخانه بسازیم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code