مرگ سنت پیتر

پاپ ماهیگیر

نویسنده: یاسر مالی
اسم اصلی پطرس، شمعون بود. لقب پطرس در یونانی، پیتر در لاتین، کیفا در آرامی یا صفا در عربی (همگی به معنای صخره) را ظاهرا عیسی(ع) به او داد (لقبش در روایات اسلامی، شمعون‌الصفا است)....
اسم اصلی پطرس، شمعون بود. لقب پطرس در یونانی، پیتر در لاتین، کیفا در آرامی یا صفا در عربی (همگی به معنای صخره) را ظاهرا عیسی(ع) به او داد (لقبش در روایات اسلامی، شمعون‌الصفا است). علت این اسم‌گذاری به ادعای خود پطرس این بوده که عیسی دستش را گذاشته روی گُرده پطرس و گفته: «من روی این «صخره» کلیسای خود را بنا می‌کنم.» ظاهرا پطرس قوز بسیار گنده‌ای داشته است.  پس از مرگ عیسی همه مومنان و- علی‌الخصوص- غیرمومنان شروع کردند به حدیث درآوردن و انجیل نوشتن و مصادره عیسی به نفع خودشان. مدعی زیاد بود‌ ولی این وسط پطرس (اولین پاپ) و جانشینان او بودند که بهترین ماهیگیری را از آب گل‌آلود داشتند و مخالفان را یکی‌یکی از میدان به‌در بردند. پطرس قبل از ظهور عیسی ماهی می‌گرفت. بعد از مرگ عیسی هم اوایل واقعا ماهی می‌گرفت، ولی وقتی دید اوضاع شلوغ‌پلوغ و آب گل‌آلود است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code