و با تشکر از

نویسنده:
و با تشکر از معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که با انتقاد از ادعاهای دروغ برخی مسئولان و رسانه‌ها در زمینه‌ی آلودگی هوا گفته: «این افراد آب به آسیاب دشمن می‌ریزند...
و با تشکر از معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست که با انتقاد از ادعاهای دروغ برخی مسئولان و رسانه‌ها در زمینه‌ی آلودگی هوا گفته: «این افراد آب به آسیاب دشمن می‌ریزند و خوراک تبلیغاتی شبکه‌های معلوم‌الحال را که برای براندازی نظام فعالیت می‌کنند، تهیه می‌کنند!»  بنابراین ملاحظه می‌فرمایید که یکی دیگر از عرصه‌های آب ریختن به آسیاب دشمن، توسط این عزیز کشف و خنثی شد! توجه داشته باشید (به ویژه روی صحبتمان با مردم اهواز و جنوب کشور و شهرهای بزرگ مثل تهران است) حرف‌زدن درباره‌ی آلودگی هوا و ریزگرد هم به قضیه‌ی آب به آسیاب دشمن ریختن اضافه شده و به خاطر چهار تا سرفه و مرگ و میر، خودتان را خراب نکنید! همان‌طور که جناب سعید متصدی تاکید کرده «وارونگی دما (همان آلودگی هوای خودمان) یک پدیده‌ی طبیعی است و کسی نمی‌تواند برای آن راهکار داشته باشد!» پس شما هم خودتان را خراب نکنید و کار را به جاهای باریک نکشانید! بروید برای خودتان از آلودگی بمیرید و اینقدر حرف نزنید! بفرمایید آقا! بفرمایید! مردن که این‌قدر سروصدا ندارد! بفرما...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code