یك اتفاق / ۲۸دی ۱۲۸۵

همه نوکر من‌هستند

نویسنده: احسان ناظم بکایی
۱۱۰ سال پیش، ایران در تب و تاب مشروطه می‌سوخت. ۱۴مردادش، حکم مشروطه را مظفرالدین‌شاه قاجار امضا کرد اما وقتی مرد و پسر سی‌وچهارساله‌اش، محمدعلی میرزا، شاه ششم قاجار شد...
۱۱۰ سال پیش، ایران در تب و تاب مشروطه می‌سوخت. ۱۴مردادش، حکم مشروطه را مظفرالدین‌شاه قاجار امضا کرد اما وقتی مرد و پسر سی‌وچهارساله‌اش، محمدعلی میرزا، شاه ششم قاجار شد، اوضاع به هم ریخت. محمدعلی میرزا در‌‌ همان گام اول، در مجلس تاجگذاری‌اش در کاخ گلستان، نماینده‌ای را از مجلس دعوت نکرد تا نشان بدهد آبش با مشروطه‌چی‌ها در یک جوی نمی‌رود. در مراسم تاجگذاری‌اش از این‌که این‌قدر تاج سنگین است، شاکی شد. مشیرالدوله صدراعظم هم گفت: «قربان! باید متحمل این بار گران شوید و طاقت بیاورید.» محمدعلی شاه برعکس پدر و پدربزرگش، ناصرالدین شاه، علاقه‌ای به عکس و فیلم نداشت و در مراسمی که از آن، بیشتر از یکی دو عکس باقی نمانده، خیلی کوتاه گفت: «بعد از این تمام امورات مرتب و خرابی‌های گذشته، مرتب شود. لیلا و نهارا باید در فکر آسایش بود که رعایا ودایع الهی‌اند. حفظ ایشان بر عهده‌ی ماست، البته علما و وزرا و اعضای مجلس شورا باید در تدارک این مقصد عالی با نیت ما، همراهی نمایند.» محمدعلی‌شاه، تا آبان سال بعدش که در مجلس، سوگند وفاداری خورد، کج دار و مریز با مشروطه‌چی‌ها برخورد می‌کرد اما وقتی در اسفند۱۲۸۶، از تروری جان به درد برد، عرصه را تنگ کرد. تیر ۱۲۸۷، مجلس را به توپ بست و افرادی مثل صوراسرافیل و ملک‌المتکلمین را کشت. موج دوم مشروطه‌خواهان، یک سال بعد و در تیر ۱۲۸۸ به تهران رسید تا سلطنت محمدعلی شاه در عرض سه سال تمام شود. محمدعلی شاه، اولین شاهی بود که با قیام مردمی برکنار شد و سنت مرگ در خارج را بین شاهان ایرانی برپا کرد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code