نکته به نکته مو به مو

نویسنده: مهران باقی
برانکو چند کلمه در مورد غیرمنطقی بودن مدت زمان تمرینات تیم ملی حرف زد و رفت کنار، کی‌روش در حالی‌که به گفته‌ی نزدیکانش با لحن فامیل دور می‌گفت: «چی شده؟؟؟» پرید وسط میدان و تا لحظه‌ی نگاشته شدن این سطور همچنان دارد روزی یک بیانیه صادر می‌کند!...
برانکو چند کلمه در مورد غیرمنطقی بودن مدت زمان تمرینات تیم ملی حرف زد و رفت کنار، کی‌روش در حالی‌که به گفته‌ی نزدیکانش با لحن فامیل دور می‌گفت: «چی شده؟؟؟» پرید وسط میدان و تا لحظه‌ی نگاشته شدن این سطور همچنان دارد روزی یک بیانیه صادر می‌کند! اشتباه تاکتیکی مرگبار سرمربی تیم‌ملی در مقابله‌ی غیرضروری با باشگاه‌ها و دشمن کردن مربیان لیگ (به غیر از منصوریان که همچنان لیموشیرین ماجراست) به ما ربطی ندارد و در حوزه‌ی اختیارات آقا امیرپور است، آن چیزی که به ما مربوط است، پرداختن به حواشی این درگیری و استخراج نکاتی از میان آن است.
لذا سعی می‌کنیم با تحلیل و بررسی نقش عوامل و بازیگران مختلف این فیلم اکشن، زمینه‌ی درک بهتر و سهل‌تر آن را برای شما مخاطبان تخمه به دست فراهم نماییم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code