یك اتفاق / ۳۰ دی ۱۳۷۳

نخست‌وزیر انقلاب

نویسنده:
این، عکس آرامگاه ابدی مهدی بازرگان است. آرامگاه او در کنار آرامگاه پدرش، عباسقلی و در مجموعه‌ی آرامگاهی بیات در حرم حضرت معصومه(س) قرار دارد...
این، عکس آرامگاه ابدی مهدی بازرگان است. آرامگاه او در کنار آرامگاه پدرش، عباسقلی و در مجموعه‌ی آرامگاهی بیات در حرم حضرت معصومه(س) قرار دارد. ۲۲سال قبل، وقتی در 30 دی 1373 بازرگان هشتادوهفت‌ساله در زوریخ سوئیس درگذشت، پیکرش به ایران آورده شد. پیکر او را این‌جا به خاک سپردند و بر سنگ مزارش این دوبیت از سعدی را نوشتند، دو بیتی که سعدی در باب دهم و پایانی بوستانش و در بخش ختم کتاب، آورده بود: «چو ما را به دنیا تو کردی عزیز/ به عقبی همین چشم داریم نیز / عزیزی و خواری تو بخشی و بس / عزیز تو خواری نبیند ز کس». اولین نخست‌وزیر انقلاب، نه ماه (از بهمن ۵۷ تا آبان ۵۸) سکاندار امور دولتی ایران بود و در اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی هم نمایندگی مردم تهران را برعهده داشت....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code