نترکی!

نویسنده: محمدتقی حاجی‌موسی
بعضی‌ها انگار مجبورند یک کارهایی را انجام بدهند. خب برادر من بلد نیستی سوت بزنی چرا این‌قدر به خودت و بدنت و امعا و احشا و پرده دیافراگمت فشار می‌آوری؟...
بعضی‌ها انگار مجبورند یک کارهایی را انجام بدهند. خب برادر من بلد نیستی سوت بزنی چرا این‌قدر به خودت و بدنت و امعا و احشا و پرده دیافراگمت فشار می‌آوری؟ این‌قدر فشار می‌آوری که خدای ناکرده، ناغافل دل و روده‌ات پاره می‌شود و می‌ریزد کف استادیوم. خب نکن برادر من. به جایش جیغ بزن یا کف بزن یا چه می‌دانیم، حرکات چرخشی انجام بده...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code