من می‌سنجم

نویسنده:
چند سالی است كه زیارت اربعین رنگ و بوی خاصی به خود گرفته و تعداد بسیار زیادی از مردم كشورمان به هر طریقی كه شده خود را به قافله‌ی عشق می رسانند.
جلد شماره‌ی 580  با تصویری مربوط به پیاده‌روی اربعین موفق به اخذ 73/8 درصد آرا توسط شما شده‌ است. حالا اگر از طرح جلد شماره‌ی 581 (همین شماره‌ای كه در دست دارید) راضی هستید، عدد یك و در غیر این صورت، عدد دو را به سامانه‌ی پیامگیر مجله ارسال كنید.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code