من می‌سنجم

نویسنده:
در شماره‌ی گذشته به بهانه‌ی آلبوم و قطعه‌ی «امیر بی گزند» به سراغ موسیقی هایی رفتیم كه رابطه‌ی عاشقانه‌ی بنده با خداوند را به نمایش گذاشته اند...
در شماره‌ی گذشته به بهانه‌ی آلبوم و قطعه‌ی «امیر بی گزند» به سراغ موسیقی هایی رفتیم كه رابطه‌ی عاشقانه‌ی بنده با خداوند را به نمایش گذاشته اند.شماره‌ی 558  باتصویری از محسن چاووشی موفق  به اخذ71/3  درصد آرا  توسط  شما شده است.حالا اگر از طرح جلد شماره‌ی 559 (همین شماره‌ای که در دست دارید) راضی هستید، عدد یک و در غیر این صورت، عدد دو را به سامانه‌ی پیامگیر مجله ارسال کنید.ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code