مصائب کمال‌گرایی

نویسنده: مهران باقی
می‌گویند تنبل است، وسواس دارد، پدر تهیه‌کننده را درمی‌آورد، هر پلان را دست‌کم در 20 برداشت می‌گیرد و از این حرف‌ها. مهم نیست چه می‌گویند. مهم این است که ناصر تقوایی، این کارگردان کم‌گو و گزیده‌گوی سینمای ایران یک کمال‌گرای تمام‌عیار است....
می‌گویند تنبل است، وسواس دارد، پدر تهیه‌کننده را درمی‌آورد، هر پلان را دست‌کم در 20 برداشت می‌گیرد و از این حرف‌ها. مهم نیست چه می‌گویند. مهم این است که ناصر تقوایی، این کارگردان کم‌گو و گزیده‌گوی سینمای ایران یک کمال‌گرای تمام‌عیار است. این را کارنامه‌ی مختصر اما به شدت مفیدش نشان می‌دهد. تقوایی فیلمسازی است که تحت هر شرایطی تن به کار نمی‌دهد، اگر وسواس دارد به خاطر احترامی است که در درجه‌ی اول برای خودش و اثرش و بعد برای مخاطب خود قائل است. اگر «ناخدا خورشید» بعد از گذشت سه دهه هنوز سرپا و نمونه‌ی اعلای قصه‌گویی در سینمای بی‌قصه‌ی ایران است، به خاطر همین کمال‌گرایی است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code