مسابقه‌ی شمارش صفر

نویسنده:
«فیش حقوقی ۷۰۰میلیون تومانی مدیرعامل بانک تجارت»، «فیش حقوقی۲۴۰میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه» و... حدود دو هفته است که امواج انتشار اعداد نجومی فیش‌های حقوقی ادارات و نهادهای دولتی، رسانه‌ها را قرق کرده است...
«فیش حقوقی ۷۰۰میلیون تومانی مدیرعامل بانک تجارت»، «فیش حقوقی۲۴۰میلیون تومانی مدیرعامل بانک رفاه» و... حدود دو هفته است که امواج انتشار اعداد نجومی فیش‌های حقوقی ادارات و نهادهای دولتی، رسانه‌ها را قرق کرده است؛  ارقامی خیره‌کننده که باعث شد بالا‌ترین مقامات عالی کشور هم خواهان حل این معضل شوند؛ معضلی که فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی، اعتماد‌ها را دچار تزلزل می‌کند و با مقایسه‌ی میزان درآمد‌ها و حقوق‌های اقشار مختلف و به خصوص جوانان، باعث تزریق حس ناامیدی و موجه شدن برخی اقدامات غیرقانونی و رونق فساد مالی خواهد شد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code