مخاطب را گیج نکردیم

نویسنده:
اگر فیلم ضدگلوله را از کارنامه‌ی فیملسازی مصطفی کیایی کنار بگذاریم، با فیلم‌هایی جوانانه روبه‌رو می‌شویم؛ جوانانی با دغدغه‌های خاص که کیایی معتقد است تک‌تک آنها را از روی نمونه‌های واقعی الگو گرفته. کیایی این بار داستان این جوان‌ها را در روایتی غیرخطی و متفاوت تعریف کرده. فیلم ساختار خطی مشخصی ندارد. از آخر به اول می‌رسد...
اگر فیلم ضدگلوله را از کارنامه‌ی فیملسازی مصطفی کیایی کنار بگذاریم، با فیلم‌هایی جوانانه روبه‌رو می‌شویم؛ جوانانی با دغدغه‌های خاص که کیایی معتقد است تک‌تک آنها را از روی نمونه‌های واقعی الگو گرفته. کیایی این بار داستان این جوان‌ها را در روایتی غیرخطی و متفاوت تعریف کرده. فیلم ساختار خطی مشخصی ندارد. از آخر به اول می‌رسد، فانتزی جالبی دارد و فضایی شبیه فیلم‌های تارانتینو را در ذهن‌ها تداعی می‌کند. درباره‌ی حال و هوای فیلم و شیوه‌های جدیدی که برای تمایز آن نسبت به دیگر فیلم‌هایش استفاده کرده با کیایی گپ می‌زنیم....ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code