یك نفر 13 آبان 1328

قتل هژیر

نویسنده: میثم غلامپور
سیزدهم آبان 1328 بود و ایام محرم. آن روز، مسجد سپهسالار آن زمان و شهید مطهری فعلی، میزبان دسته‌های متعدد عزاداری بود. تا ساعت چهار عصر، همه چیز عادی به نظر می‌رسید...
ترور بافرجام
سیزدهم آبان 1328 بود و ایام محرم. آن روز، مسجد سپهسالار آن زمان و شهید مطهری فعلی، میزبان دسته‌های متعدد عزاداری بود. تا ساعت چهار عصر، همه چیز عادی به نظر می‌رسید و همه در گرماگرم عزاداری حسینی بودند. دقایقی بعد اما صدای شلیک گلوله‌ای در گوشه‌ای از حیاط مسجد، فضا را به کلی تغییر داد. گلوله، قلب عبدالحسین هژیر، وزیر دربار وقت را نشانه گرفته بود. ضارب بیشتر از آن‌که نگران دستگیری خودش باشد، دل‌نگران ‌ناتمام ماندن هدفش بود. هژیر در لحظه جان نداد اما بیشتر از یک روز هم دوام نیاورد و گلوله بالاخره کار خودش را کرد. عامل ترور، حسین امامی از اعضای فداییان اسلام بود که پیش‌تر احمد کسروی را هم هدف گلوله قرار داده و از آن ترور البته جان سالم به در برده بود. حالا اما داستان فرق داشت. در همان روزی که هژیر جان داد، دادگاه، حکم اعدام امامی را صادر کرد و او هم مقاومتی نکرد و ماجرا را پذیرفت. حتی برای دادگاه تجدیدنظر هم تقاضایی نداشت و تشکیل آن را اتلاف وقت می‌دانست. اعدام امامی بیشتر از چهار روز از زمان کشته شدن هژیر به درازا نکشید و بامداد روز هجدهم آبان در میدان سپه تهران حکم دادگاه به اجرا گذاشته شد. فداییان اسلام البته از زمان نخست‌وزیری عبدالحسین هژیر بنای مخالفت با او را گذاشته بودند ولی اقدام به ترور او در زمان وزارت دربار را باید با انتخابات حساس مجلس شانزدهم شورای ملی در ارتباط بدانیم. دخالت دربار در جریان آن انتخابات در تهران و کنار زدن نمایندگان مردمی و جایگزینی دولتی‌ها، اظهرمن‌الشمس بود. فداییان که دیگر راه‌ها را بدون نتیجه می‌دانستند و از اهمیت آن انتخابات هم آگاهی داشتند، راه چاره را در ترور وزیر دربار دیدند. به نظر می‌رسد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code