سخن‌سرای آوُن*

نویسنده: محمدرضا جعفری- نیلوفر مهتدی
اردیبهشت امسال 400سال از روز مرگ شکسپیر بزرگ می‌گذرد. به همین مناسبت این روز در انگلستان و سراسر جهانی گرامی داشته می‌شود. در لندن، استراتفورد، شکسپیر گلوب و دیگر شهرهای انگلستان برنامه‌های مختلفی از جمله اجرای نمایش، اوپرا، کنفرانس، فیلم و دوره‌های رایگان آموزشی آنلاین درباره‌ی شکسپیر را با هدف گسترش آثار این نمایشنامه‌نویس شهیر برگزار خواهد شد...
اردیبهشت امسال 400سال از روز مرگ شکسپیر بزرگ می‌گذرد. به همین مناسبت این روز در انگلستان و سراسر جهانی گرامی داشته می‌شود. در لندن، استراتفورد، شکسپیر گلوب و دیگر شهرهای انگلستان برنامه‌های مختلفی از جمله اجرای نمایش، اوپرا، کنفرانس، فیلم و دوره‌های رایگان آموزشی آنلاین درباره‌ی شکسپیر را با هدف گسترش آثار این نمایشنامه‌نویس شهیر برگزار خواهد شد. بدون شک ویلیام شکسپیر یکی از بزرگ‌ترین و تأثیرگذار‌ترین نویسنده‌های انگلیسی‌زبان است که نمایشنامه‌هایش سال‌ها بعد از فوتش هم جاذبه‌ای عجیب دارند. آثار شکسپیر به قدری جهان‌شمول هستند که مردم سراسر دنیا با آنها ارتباط برقرار می‌کنند و تمام صحنه‌های نمایشی را به تسخیر خودشان درمی‌آورند. در دورانی که بحران پناهجویان و خشونت‌های گروه‌های افراطی به بحث روز در جهان تبدیل شده؛ رومئو و ژولیت در یک کمپ پناهجویان در کردستان عراق اجرا می‌شود و کودکان موریتانیایی هم برای اولین بار هملت را می‌بینند. نمایشنامه‌های شکسپیر دغدغه‌های بنیادین بشر از جمله عشق، حسادت، خیانت و مرگ را قالب داستان‌هایی جذاب و گیرا نمایان می‌کنند، به همین علت است که هرکس با هر فرهنگ و آیینی با آثار این نویسنده‌ ارتباط برقرار می‌کند. پس تا زمانی که این احساسات وجود دارند، جهان صحنه‌ی تئا‌تر است و در آن هرکس نقشی را بازی می‌کند و آثار ویلیام شکسپیر باعث انگیزش شادی و غم در سراسر جهان می‌شود.
*لقبی است که به خاطر محل تولد شکسپیر در استراتفورد به او داده‌اند...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code