دوئـل...

نویسنده: محمد امیرپور
کی‌روش خیلی خوب می‌داند که نام برانکو ایوانکوویچ برای رسانه‌ها و فدراسیون فوتبال، مهم‌ترین آلترناتیو جانشینی او در تیم‌ملی است. از طرف دیگر، برانکو هم می‌داند که تنها راه رسیدن دوباره به نیمکت تیم‌ملی از راه قهرمانی در لیگ‌بر‌تر می‌گذرد...
کی‌روش خیلی خوب می‌داند که نام برانکو ایوانکوویچ برای رسانه‌ها و فدراسیون فوتبال، مهم‌ترین آلترناتیو جانشینی او در تیم‌ملی است. از طرف دیگر، برانکو هم می‌داند که تنها راه رسیدن دوباره به نیمکت تیم‌ملی از راه قهرمانی در لیگ‌بر‌تر می‌گذرد؛ شانسی که کی‌روش و اردوهای پرتعداد تیم‌ملی آن را از برانكو می‌گیرد. کی‌روش و برانکو با تغییر رفتاری۱۸۰درجه‌ای از روزی که به ایران آمده بودند، به هم کنایه زدند، دوئل بیانیه‌ها را راه انداختند و با تند‌ترین الفاظ از خجالت هم درآمدند و جنگی بر سر آینده‌ی نیمکت تیم‌ملی ایران راه افتاد. همشهری‌جوان با بررسی پنج‌فاکتور لازمه‌ی مربیگری در تیم ملی به مقایسه‌ی کارلوس کی‌روش و برانکو و صلاحیت آنها برای نشستن روی نیمکت تیمشان پرداخته است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code