داستان‌های داستانی دوستانه

نویسنده: حورا نژادصداقت
شاید برای شما هم عجیب باشد اگر بشنوید كه دو نفر بنشینند و یك رمان مشترك بنویسند، ولی مهم این است كه كارشان از حد یك تصمیم و رویاپردازی فراتر رفته و مشترك‌نویسی این دو، چند ماهی است كه در رمان «این خانه پلاك ندارد» (از نشر ققنوس) به نتیجه رسیده. تازه شاید شنیدن این مساله برایتان عجیب‌تر باشد كه آنها در كتاب قبلی‌شان كه «علائم حیاتی یك زن» نام داشت...
شاید برای شما هم عجیب باشد اگر بشنوید كه دو نفر بنشینند و یك رمان مشترك بنویسند، ولی مهم این است كه كارشان از حد یك تصمیم و رویاپردازی فراتر رفته و مشترك‌نویسی این دو، چند ماهی است كه در رمان «این خانه پلاك ندارد» (از نشر ققنوس) به نتیجه رسیده. تازه شاید شنیدن این مساله برایتان عجیب‌تر باشد كه آنها در كتاب قبلی‌شان كه «علائم حیاتی یك زن» نام داشت، گروه
 سه نفره نویسندگان را تشكیل داده بودند! فقط، مهناز رونقی پس از مدتی به دلیل مسائل شخصی گروه را ترك می‌كند. حالا دو نفر از این گروه سه نفره مشغول مشترك‌نویسی هستند؛ دو نفری كه بیش از 20 سال سابقه دوستی دارند و حسابی با روحیات یكدیگر آشنا هستند. فرزانه كرم‌پور هنگام مصاحبه آرام می‌نشیند و فقط وقتی از او سوال می‌كنی جواب می‌دهد. لادن نیكنام كه در خانه‌اش میزبان ماست، پرهیجان است و حتی گاهی تندتند صحبت می‌كند. بحث را نیكنام شروع می‌كند. از روزی و جایی می‌گوید كه كرم‌پور پیشنهاد نوشتن یك رمان مشترك را می‌دهد. او می‌گوید: «فرزانه از یك جایی به این نتیجه رسید كه خوب است سه نفری رمان بنویسیم...» همان «از یك جایی...» جرقه اولین پرسش جدی گفت‌وگوی ما شد.
  • نویسندگی و شاعری فضایی برای خصوصی نوشتن و فكر كردن فراهم می‌كند. این «از یك جایی...» كه نقطه شروع مشترك‌نویسی شما به حساب می‌آمده، دقیقا چه جایی بوده است؟
كرم‌پور: شما وقتی به رستوران می‌روید، همیشه غذاهای امتحان‌شده را می‌خورید؟ من غذاهای جدید را با كمال میل امتحان می‌كنم، همان طور كه نویسندگی متفاوت را. من ابتدا خودم به تنهایی مشغول نوشتن «علائم حیاتی یك زن» شدم؛ رمانی كه در آن زنی در بیمارستان پرستار بود و... هنگام نوشتن به این نتیجه رسیدم كه اگر یكی از ویژگی‌های رمان «چند صدایی» بودن است، چرا صداهای مختلف رمان من را آدم‌های متفاوت ننویسند؟ چرا همه آدم‌ها را من به تنهایی بیافرینم؟ من با لادن و مهناز حدود 20 سال ارتباط دور و نزدیك داشتم و 10 سالی هم با یكدیگر تجربه حضور در كارگاه‌های داستان‌نویسی را داشتیم. ایده‌ام را برای مشترك‌نویسی به مهناز و لادن گفتم و با استقبال آنها مواجه شدم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code