خیلی هم زیبا!

نویسنده:
این عکس را از حرارت‌گیر خودروی صفر یك ماشین تولید داخل گرفته‌اند. شرکت محترم سازنده، حرارت‌گیر یک ماشین دیگر را روی این ماشین گذاشته و به شکلی که ملاحظه می‌فرمایید اضافاتش را چکش‌کاری و جمع کرده است...
این عکس را از حرارت‌گیر خودروی صفر یك ماشین تولید داخل گرفته‌اند. شرکت محترم سازنده، حرارت‌گیر یک ماشین دیگر را روی این ماشین گذاشته و به شکلی که ملاحظه می‌فرمایید اضافاتش را چکش‌کاری و جمع کرده است! شاید نق بزنید که این حرکت اصلا حرکت قشنگی نیست و جای تاسف دارد که اتفاقا به نظر ما خیلی هم حرکت قشنگی است! فقط خواهشی که از متصدی چکش‌کاری این کارخانه داریم، این است که اضافه‌ی قضیه را با چکش بزند برود زیرکه این‌طوری حالت پیت حلبی پیدا نکند و بهانه دست برخی از این ملتِ بهانه‌گیر و وسواسی ندهد! والا! بروید ماشین صفرتان را تحویل بگیرید دیگر! با جزئیاتش چه کار دارید...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code