خداحافظی بماند برای المپیک

نویسنده: امیر حسینی
خودش می‌گوید با خوش‌شانسی در والیبال مانده است. درست در روزهایی که به خاطر قدوقامت کوتاهش دنبال جمع کردن بساطش از والیبال بوده، با تغییر قوانین والیبال و اضافه شدن پست لیبرو، انگار خدا شانس دوباره‌ای سر راهش قرار می‌دهد؛ شانس دوباره‌ای که فرهاد ظریف آن را دودستی می‌چسبد و زندگی‌اش را با آن می‌سازد...
خودش می‌گوید با خوش‌شانسی در والیبال مانده است. درست در روزهایی که به خاطر قدوقامت کوتاهش دنبال جمع کردن بساطش از والیبال بوده، با تغییر قوانین والیبال و اضافه شدن پست لیبرو، انگار خدا شانس دوباره‌ای سر راهش قرار می‌دهد؛ شانس دوباره‌ای که فرهاد ظریف آن را دودستی می‌چسبد و زندگی‌اش را با آن می‌سازد. حتی اگر موفقیت‌ این روزهای والیبال چند سال بعد برای همه ما عادی شود و کسی از تحقیر بزرگانی مثل روسیه و آمریکا به دست بچه‌های ایران شگفت‌زده نشود، هیچ‌کس فراموش نخواهد کرد که این نسل طلایی والیبال ایران بودند که ما را به رویاپردازی با والیبال وادار کردند؛ پاس‌های سعید معروف، سرعت موسوی در دفاع و البته ساعدهای فرهاد ظریف که در این سال‌ها هیچ‌وقت از گرفتن توپ‌های حریف خسته نشدند.
  •   پست لیبرو تازه 13-12 سالی می‌شود که در والیبال تعریف شده و قبل از آن وجود نداشت. فرهاد ظریف با قد و قواره کوتاهش قبل از تعریف پست لیبرو چه کار می‌کرد؟
اتفاقا از زمانی که سن‌وسالی پیدا کردم و اجازه دادند بیرون بروم و ورزش کنم، والیبال را انتخاب کردم. از همان دوران دبستان و راهنمایی. در نوجوانی هم چندان قد و قواره کوتاهی نسبت به بقیه همسن‌وسال‌هایم نداشتم و اتفاقا بازیکن خوبی بودم. پاسور بودم و در همان تیم‌های منتخب استان هم پاسور فیکس تیم بودم. پاسور خوبی هم بودم اما بعد از مدتی به خاطر شرایط قدی جایگاهم در تیم به خطر افتاد. آن وقت‌ها کار هم می‌کردم؛ کار در پارچه‌فروشی، آبمیوه فروشی و سوپرمارکت. حقیقتش این است که کم‌کم مشغول جمع کردن بندوبساطم از والیبال بودم که قانون لیبرو به والیبال اضافه شد. خودم هم خیلی به‌اش فکر نمی‌کردم اما چند تا از دوستانم در تیم خیلی اصرار کردند که به خاطر شرایط فیزیکی‌ام بازی به عنوان لیبرو انگ خودم است. فکر کن اگر قانون لیبرو یک‌سال دیرتر می‌آمد، بی‌خیال والیبال می‌شدم و می‌رفتم سراغ کار و بازار، همه می‌گفتند خیلی خوش‌شانسی... واقعا هم شانس آوردم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code