كـتـاب بـــــاز

جنگ، چهره‌ی زنانه ندارد

نویسنده: فائزه خابوری
حس نوستالژیک و یادآوری خاطرات و حسی که خاطرات دوران جنگ در آدم‌ها به وجود می‌آورد، بسیار عمیق و ماندگار است.
حس نوستالژیک و یادآوری خاطرات و حسی که خاطرات دوران جنگ در آدم‌ها به وجود می‌آورد، بسیار عمیق و ماندگار است. کتاب «دختری که ر‌هایش کردی» نیز جزء رمان‌هایی است که نویسنده‌ی آن با بهره‌گیری از خاطرات و حوادث دوران جنگ جهانی دوم حال و هوای خاصی به خواننده داده و فضاسازی بسیار زیبایی را شكل می‌دهد.  کلمه‌ی جنگ اغلب با واژه‌ی‌ غارتگری در کنار هم به کار گرفته می‌شوند، چنان‌که می‌توان غارتگری را یکی از پیامدهای گریزناپذیر جنگ به حساب آورد و این موضوع در تمام تاریخ به دفعات تکرار شده است. لیکن می‌توان گفت که جنگ جهانی دوم از نظر گستردگی و شدت در این مورد بی‌مانند بوده است. غارتگری علمی، مالی، هنری و… که با گذشت سال‌های متمادی همچنان پیامدهای آن گریبانگیر کشور آلمان به عنوان آغازکننده‌ی جنگ است. «جوجو مویز» در کتاب «دختری که ر‌هایش کردی» به گونه‌ای زیبا و نوآورانه داستان خود را که به صورت موازی در دو زمان متفاوت با بازه‌ی زمانی صدساله روایت می‌کند.  کتاب دختری که ر‌هایش کردی، داستانی درباره دو زن با برخی ویژگی‌های مشابه است که یکی از آن‌ها به نام «سوفی» در زمان اشغال فرانسه مجبور است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code