جایی نزدیک آسمان

نویسنده: سیدمیلاد ناظمی
بیشتر آدم‌ها در شب‌های قدر برنامه‌ی خاص خودشان را دارند. کتاب دعایشان را برمی‌دارند و به مسجد یا حسینیه‌ی دلخواهی که از قبل در ذهن داشته‌اند، می‌روند و در‌‌ همان جا شب‌زنده‌داری می‌کنند اما بعضی از آدم‌ها دوست دارند برای خوب شدن حالشان در شب قدر به مکان‌های متفاوت‌تری بروند...
بیشتر آدم‌ها در شب‌های قدر برنامه‌ی خاص خودشان را دارند. کتاب دعایشان را برمی‌دارند و به مسجد یا حسینیه‌ی دلخواهی که از قبل در ذهن داشته‌اند، می‌روند و در‌‌ همان جا شب‌زنده‌داری می‌کنند اما بعضی از آدم‌ها دوست دارند برای خوب شدن حالشان در شب قدر به مکان‌های متفاوت‌تری بروند. بیمارستان بهرامی قطعا یکی از این مکان‌های متفاوت است. تأسیس این بیمارستان به سال ۱۳۳۷ برمی‌گردد و در سال ۱۳۶۶ هم موشکباران شده و در چند سال اخیر به خاطر فرسودگی‌اش چند بار تا مرز تعطیلی رفته اما این روز‌ها با همت و کمک خیریه‌ی «کودکان فرشته‌اند» جان تازه‌ای یافته است. یکی از مراسمی كه با همکاری‌ این مؤسسه‌ی خیریه و بیمارستان برگزار شده، مراسم شب‌های قدر برای شفای بیماران است. ما هم برای تجربه‌ی این شب‌زنده‌داری متفاوت، شب نوزدهم ماه رمضان را در بیمارستان بهرامی گذراندیم...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code