تهران، بی‌منت عینک

نویسنده: احسان حسینی‌نسب
وقتی شعله‌ی عشق اسمرالدا در قلب مغموم و زخم‌آگین کازیمودو زبانه می‌کشد، وقتی آن دخترک کولی در برج‌های نتردام بست نشسته است...
وقتی شعله‌ی عشق اسمرالدا در قلب مغموم و زخم‌آگین کازیمودو زبانه می‌کشد، وقتی آن دخترک کولی در برج‌های نتردام بست نشسته است، وقتی میدان مهیای اعدام اسمرالدا می‌شود، پاریس می‌خندد و گریه می‌کند. پاریس در رمان «گوژپشت نتردام» شاهکار بی‌نظیر ویکتور هوگو دو صورت دارد: پاریسِ خوشبخت از گام برداشتن عشق در خیابان‌ها و کوچه‌های سنگفرش‌شده‌اش و پاریسِ مغموم از حرمان‌ها و هجرت‌ها و فراق‌ها. در واقع، شهر از رهگذر روایت داستانِ این رمان، هویتی انسانی می‌یابد. درست شبیه به ماست. برای ماست. مثل ماست. مثل انسانِ بی‌دفاع مقابل پدیده‌های عارضی: خوشحالی، اندوه. شادکامی و سوگواری. ویکتور هوگوی بزرگ، با ردیف کردنِ کلمات به شکلی صحیح در کنار هم، داستانِ امید و اندوه پاریس را در قصه‌ی کازیمودو و اسمرالدا و فرولو و فوبوس بیان می‌کند. تصاویر فریزشده از پاریس، معجونی از امید و یأس است در واقع.  با این مقدمه، خوب است نگاهی به عکس‌های مسلم عباسی در مجموعه مینیمال «تهرانِ روزانه» کنیم؛ مجموعه‌ای مینیمال، با نگاهی روایی به تهران؛ تهرانی که برای عباسی، مثل پاریس برای کازیمودو است؛ یعنی شهر، متغیری است تابع احساسات و عواطف او در لحظه‌ی ثبت عکس. او نه ستایشگر تهران است، نه منتقدش. گرچه عکس‌ها سرشار از نگاه خاص هنری عباسی هستند اما توأمان، هم تهران را رنجور می‌بیند و هم قدرتمند. هم آمیخته با رنج می‌بیند و هم سرشار از جوانی. او به تهران وفادار است. به تهرانی که خود می‌بیند، نه تهرانی که کارت‌پستالی است.  مسلم عباسی عکاسی جوان و دهه‌ی شصتی است و تجربه‌ی عکاسی مطبوعاتی و هنری را در کارنامه‌اش، به شکلی فربه دارد. غیر از عکاسی، دستی هم بر آتش فیلمسازی دارد و دوره‌های فیلمسازی را در انجمن سینمای جوان گذرانده است و یک فیلم تجربی نیز ساخته است. از سال۱۳۸۰ که در رشته‌ی عکاسی خبری در دانشگاه خبر مشغول به تحصیل شده، تا همین امروز و همین لحظه بی‌وقفه به کار عکاسی خبری اشتغال داشته است. او از جمله عکاسان فعال در حوزه‌ی عکس تأسیساتی و صنعتی است. عکس‌های او در مجلات و روزنامه‌ها به تناوب منتشر شده است اما طولانی‌ترین بخش فعالیت مطبوعاتی عباسی همکاری با وزارت نفت در حوزه‌ی عکاسی خبری برای این مجموعه‌ی معظم صنعتی است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code