بازار ارزان‌پزی

نویسنده:
«چلوکباب، پرسی 4هزارتومان»، «پیتزا خانواده با نوشابه، 5هزار تومان» و.... این روز‌ها، بازار این‌جور غذاهای ارزان در شهرهای بزرگ داغ است و اتفاقا، استقبال از آن هم زیاد شده. اگر در یک سوی شهر‌ها، بازار غذاهای گران، چشم‌ها را گرد می‌کند...
«چلوکباب، پرسی 4هزارتومان»، «پیتزا خانواده با نوشابه، 5هزار تومان» و.... این روز‌ها، بازار این‌جور غذاهای ارزان در شهرهای بزرگ داغ است و اتفاقا، استقبال از آن هم زیاد شده. اگر در یک سوی شهر‌ها، بازار غذاهای گران، چشم‌ها را گرد می‌کند، در سوی دیگر، رقابت برای عرضه‌ی غذاهای ارزان هم عجیب و غریب است. اصلا مگر می‌شود چنین غذاهایی را با رقم‌هایی این‌چینی تهیه کرد، پخت و فروخت؟ این غذا‌ها، قابل خوردن هستند؟ چه مواد اولیه‌ای دارند؟ مورد تأیید نهادهای نظارتی و بهداشتی هستند؟ استقبال و تجمع ملت برای خرید این غذا‌ها که اتفاقا، طعم خوبی هم دارند، نشان می‌دهد که کیفیت آنها هم خوب است اما دلیل استقبال از این غذا‌ها چیست؟ وضع نامناسب مالی؟ حس تنوع‌طلبی؟ این پرونده، نگاهی به ماجرای این غذاهای ارزان دارد که سبک زندگی خاصی را  برای پزندگان و خورندگان آنها، به وجود آورده‌اند. در این پرونده، بیشتر نگاهی به بازار غذاهای ارزان در تهران و چند شهر بزرگ داشته‌ایم. طبیعتا هرکدام از شما می‌توانید این پرونده را با غذاهای ارزانی که می‌شناسید، کامل‌تر کنید. این، یک پرونده‌ی انتقادی نیست، یک پرونده با نگاه کشف است...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code