این‌جوری!

نویسنده: مهران باقی
این‌جوری! آقا شاید باورتان نشود ولی مدیر یکی از باشگاه‌های لیگ دسته‌ی دوم نروژ به نام «میوندالن» گفته: «ما مکانی را زیر نظر داشته‌ایم و او گلر فوق‌العاده‌ای است.» ...
آقا شاید باورتان نشود ولی مدیر یکی از باشگاه‌های لیگ دسته‌ی دوم نروژ به نام «میوندالن» گفته: «ما مکانی را زیر نظر داشته‌ایم و او گلر فوق‌العاده‌ای است.» درست خواندید، منظور از «مکانی» مشخصا گلر اسبق پرسپولیس است. این نقل‌قول عجیب واجد این نکته است که مدیر خرسند و خجسته‌ی این باشگاه آن‌قدر وقت خالی داشته که می‌نشسته بازی‌های سوشا را تماشا می‌کرده و او را زیر نظر می‌گرفته!...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code