آیا می‌‎دانید «آش کشک خالته» یعنی چی؟

نویسنده: موسی‌راوندی
درحالی‌که بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نسبت به احیا و ترویج حکایات و ضرب‌المثل‌های قدیمی پارسی بی‌توجه هستند و ته تهش بنده‌ی خدا فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بیاید چهارتا واژه‌ی معادل بسازد که تازه‌‌ همان واژه‌ها هم می‌شود سوژه‌ی خنده‌ی یک‌‌عده افراد بیکار، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با این حالش(!) و در حالی‌که هیچ وظیفه‌ای هم در این خصوص ندارد، کمر همت بسته به جا انداختن ضرب‌المثل‌های غنی پارسی...
درحالی‌که بسیاری از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها نسبت به احیا و ترویج حکایات و ضرب‌المثل‌های قدیمی پارسی بی‌توجه هستند و ته تهش بنده‌ی خدا فرهنگستان زبان و ادب فارسی باید بیاید چهارتا واژه‌ی معادل بسازد که تازه‌‌ همان واژه‌ها هم می‌شود سوژه‌ی خنده‌ی یک‌‌عده افراد بیکار، وزارت ارتباطات و فناوری ارتباطات با این حالش(!) و در حالی‌که هیچ وظیفه‌ای هم در این خصوص ندارد، کمر همت بسته به جا انداختن ضرب‌المثل‌های غنی پارسی.
در این رابطه محمود واعظی، وزیر ارتباطات شخصا به میدان آمده و در اولین اقدام نسبت به کالبدشکافی، تشریح و جا انداختن ضرب‌المثل قدیمی و بسیار شیرین «آش کشک خالته، بخوری پاته نخوری پاته!» اقدام کرد...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code