انسان دشواری وظیفه است

نویسنده: احسان حسینی‌نسب
جورج اورول در آس و پاس‌ها، وقتی از زندگی قهرمانِ فقیر داستانش در آشپزخانه‌های کثیف رستوران‌های شلوغ پاریس می‌نویسد، آرزو می‌‌کند کاش «امیل زولا» در آن آشپزخانه‌ها بود و با قلم سحرانگیزش وضعیت رنج‌آور و فلاکت‌بار آن آشپزخانه‌ها و کارکنان روزمزدش را توصیف می‌کرد. با این حال خود اورول هم به خوبی توانسته از پس توصیف جزئیات قهرمان آس و پاس‌ها در این رمان ماندگار برآید...
جورج اورول در آس و پاس‌ها، وقتی از زندگی قهرمانِ فقیر داستانش در آشپزخانه‌های کثیف رستوران‌های شلوغ پاریس می‌نویسد، آرزو می‌‌کند کاش «امیل زولا» در آن آشپزخانه‌ها بود و با قلم سحرانگیزش وضعیت رنج‌آور و فلاکت‌بار آن آشپزخانه‌ها و کارکنان روزمزدش را توصیف می‌کرد. با این حال خود اورول هم به خوبی توانسته از پس توصیف جزئیات قهرمان آس و پاس‌ها در این رمان ماندگار برآید. اساسا توصیف جزئیات در هر اثر خلاقه به درک بهتر و صحیح‌تر مخاطب کمک می‌کند،‌ جزئیات آن‌قدرمهم است که نویسنده‌ای مانند جورج اورول در میانه‌ی رمان، پیش چشم مخاطب آرزو کند کاش امیل زولا می‌توانست جای او وضعیت آشپزخانه‌های رستوران‌های پاریس را بنویسد.
جزئیات مهم‌اند و مهم‌تر از جزئیات، ایده‌های یک اثر هنری است. در مجموعه‌ی کارتون‌ها و کاریکاتورهای پیشِ‌رو محتوا و فرم هم‌عنان یکدیگر بار انتقال پیام‌ها را به دوش می‌کشند. کارتونیست این مجموعه برای صلح قلم روی کاغذ می‌برد و همچنان، جنگ را نقد می‌کند؛ با این حال با مفهوم «دفاع» بیگانه نیست...ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code